Auping

“We hebben het er met de hele organisatie over hoe het beter kan”


Auping, de bedden- en matrassenfabrikant uit Deventer, wil in 2020 het
hele bedrijf circulair hebben.
Dan gaat het om de bedrijfsprocessen, de producten en de diensten. Daar is het bedrijf al volop mee bezig en dat levert al zichtbare resultaten op. Auping merkt bijvoorbeeld dat sollicitanten bewust kiezen voor een bedrijf dat duurzaamheid serieus neemt.


Willemijn van den Boogaard,  
Directeur HR

Door de duurzame filosofie van Auping merk je dat we een aantrekkelijke werkgever zijn.

Mark Groot Wassink,
Product Group Manager

Gebruik is belangrijker dan bezit en dat vereist een open houding en lef om te experimenteren.

Gerrit Meijer,
Productieleider Hout en OR lid

Auping heeft duurzaamheid omarmd. Dat maakt het als OR heel veel makkelijker.

Cradle-to-Cradle (van wieg tot wieg) is hierbij een belangrijke term. Afval gooi je niet weg, maar je zorgt dat het weer
een grondstof wordt voor iets anders nuttigs. Daar is de hele organisatie bij betrokken. Als gevolg van deze keuze is de
hele productie in Nederland geconcentreerd op één centrale locatie.

Auping

Circulair ondernemen doe je samen

Steeds meer producten worden helemaal circulair. Zo is er bijvoorbeeld de Auping Essential, het bedmodel dat volgens het cradle-to-cradle-principe wordt gemaakt. 

www.auping.com/nl/bedden/essential

Een andere mooi voorbeeld is het 
Auping Take Back Systeem, waarbij Auping je oude matras retour neemt en zorgt dat de onderdelen ervan weer hergebruikt worden voor bijvoorbeeld een nieuwe deurklink, judomat of bank,. In de productie wordt alleen nog maar gemaakt wat er verkocht is, want Auping werkt op klantorder. Zo voorkomt Auping dat onverkochte spullen moeten worden weggegooid. Maar ze kunnen het niet alleen. Om de veranderingen écht door te voeren moeten ook alle partners en leveranciers de circulaire aanpak omarmen. Het bedrijf steekt daarom veel tijd in die relaties, want circulair ondernemen kun je niet alleen, dat doe je samen.

https://www.auping.com/nl/diensten/take-back-system


Hier vind je meer informatie over de circulaire filosofie van Auping.

https://www.auping.com/nl/ons-verhaal/duurzaamheid

https://www.auping.com/nl/ons-verhaal/cradle-to-cradle