SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD

Colofon

Sociaal Circulair is een uitgave van de SER in samenwerking met het ministerie van I&M.

Samenstelling en eindredactie
Jeroen Windt en Ton van der Wijst

Tekst

Corien Lambregtse, Jeroen Windt

Fotografie
Jeroen Poortvliet, Peter van Hilz/HH, Marcel van den Bergh/HH, Michel Porro/HH

Thomas Heye, Auping, Returnity, Berlinda van Dam/HH

Video
Arjen Hoeve/GGTV, Matthijs de Raad/GGTV

Opmaak

Robby Gajadien/SER, Riccardo van der Does/SER

Basislayout

Maglr/BlueBerry Media

Sociaal-Economische Raad
Bezuidenhoutseweg 60
Postbus 90405
2509 LK Den Haag
070 3499 499


www.ser.nl